De Ruyter-themaboek: voor een breed publiek lichtvoetig geschreven - Postzegelblog

De Ruyter-themaboek: voor een breed publiek lichtvoetig geschreven

5

400-jr-mdr.jpgIn het themaboek ‘400 jaar Michiel de Ruyter’ (Davo-uitgave, samensteller Noor Krikhaar) staat niet alleen de 33-jarige ‘koopvaardijvloot-hiërarchie’ (1618 – 1651) centraal, maar ook de 24-jarige ‘oorlogsvloot-hiërarchie’ (1652 – 1676). Op 11-jarige leeftijd begonnen als hoogbootsmansjongen, vervolgens stuurman walvisvaarder, kapitein kapersschip, koopvaardijkapitein en acht jaar koopvaardijkapitein op een eigen schip. Als plichtsgetrouwe ‘vlootdienaar’ (vanaf 1652) van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden klom hij op van vice-admiraal, luitenant-admiraal tot luitenant-admiraal-generaal.

Een grote verscheidenheid aan karakteristieke capaciteiten en kwaliteiten van de admiraal passeren (meer of minder onderbouwd) naast de vier Engelse oorlogen en vele zeeslagen de revue:

 • Wegens wangedrag van de lagere school en naderhand van een touwslagerij verwijderd.
 • Hij is driemaal getrouwd geweest: zijn eerste vrouw stierf in het kraambed (baby overleed drie week later), de tweede door ziekte (drie gezonde kinderen).
 • Hij deinsde er niet voor terug (in de functie van kapitein) om als ‘bootsgesel’ aan boord mee te helpen. Het bootsvolk liep dan ook met hem weg.
 • Hij voegde de vloten van vijf admiraliteiten (Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Harlingen en Enkhuizen/Hoorn) samen tot een sterke staatsvloot.
 • 431-190.jpgDaarmee stond hij aan de wieg van de Koninklijke Marine  (zie nvph 431).
 • Hij accepteerde de functie bij de oorlogsvloot “met groote tegenheit en bekommernisse” in 1652. Hij weigerde aanvankelijk geheel: “onbequam ende ’t werck gansch nyet magthich.”
 • Hij voerde een nieuwe strijdtechniek en –tactiek in: formatievaren en een seinvlaggensysteem. Ongecoördineerde gevechten van schip tegen schip kwamen nu niet meer voor.
 • Met hulp van raadpensionaris Johan de Witt ontstond in 1665 het Korps Mariniers (zeesoldaten, zie nvph 855).

Van de Slag bij Solebay op 7 juni 1672 tussen de Nederlandse en de Engels-Franse vloten wordt de omvang van De Ruyters vloot vermeld: 75 oorlogsschepen, 22 adviesjachten, 32 schepen met explosieven, 4500 kanons en 20.700 opvarenden. Meer tot de verbeelding als een dorre en zakelijk-afstandelijke opsomming spreekt, dunkt me, de informatie over de manier van oorlogsvoering in de 17e eeuw. Het volgende interessante hierover werd tijdens de rondleiding op de Bataviawerf verteld: “Het uitschakelen van een vijandelijke oorlogsschip bestond naast in brand steken (door een brander) dikwijls uit het vernietigen van de zeilen. Het niet meer varende schip kon dan veroverd worden en eventueel na reparatie aan de eigen vloot toegevoegd worden. De huursoldaten (die uit verschillende Europese landen afkomstig en nog aan boord) hadden twee mogelijkheden: wél of níét met de Nederlanders tegen de vijand vechten. Weigerde men de Nederlanders te helpen dan werd men regelrecht over boord gekieperd!  Aldus werd tijdens de strijd de vloot groter en het aantal soldaten nam toe!

Het doel van De Ruyter was ons land ná de Spaanse overheersing (1648) te beschermen tegen een inval van en een bezetting én overheersingónderwerping o.a. door de Engelsen. Godsdienst en handel moesten ongehinderd en onbelemmerd (waar ook ter zee) uitgeoefend kunnen blijven worden

4_jacobson1662-400p.jpg

Het opgevoerde beeldmateriaal maakt het boek bijzonder aantrekkelijk. Opvallende foto’s zijn het familieportret van Michiel de Ruyter (met tien personen) van de schilder Jurriaen Jacobson (1667), oorlogsschepen in de haven van Den Helder en zes informatieve foto’s van de bouw van ‘De Zeven Provinciën’ op de Bataviawerf in Leystad.

7prov-400p.jpg

In de vijf hoofdstukken over Mooi Nederland Vlissingen, Hoorn, Den Helder, Lelystad en Den Haag wordt inhoudelijk weinig of niets over het afgebeelde op de postzegel en velrand vermeld. In het laatste hoofdstuk ‘Project op wereldformaat’ komt een uitgebreid vervolg (in woord en beeld overigens aantrekkelijk) op het hoofdstuk ‘Lelystad’ over de bouw van het vlaggenschip ‘De Zeven Provinciën’ van de admiraal op de Batavia-werf.

855-190.jpg  414-190.jpg

1026-190.jpgIn dit themaboek dat vooral voor ‘in-postzegels-geïnteresseerden’ is geschreven, mis ik een thematische beschrijving over Nederlandse postzegels die direct en indirect met Michiel de Ruyter hebben te maken. Van één ‘De Ruyter-postzegel’ wordt zelfs niet eens een afbeelding opgevoerd, namelijk de Zomerzegel 1973 met het vlaggenschip van de admiraal, uitgegeven t.g.v. de 350e herdenking van de Slag bij Kijkduin (nvph 1026). Voorts ontbreken de afbeeldingen van de postzegels, die in 1946 hulde brengen aan de Koninklijke Marine (Hr. Ms. De Ruyter, nvph 431) en het 300-jarige bestaan van het Korps Mariniers (nvph 855). Ook mis ik de negen afbeeldingen van ‘collega-admiraals’ van De Ruyter van de Zeeheldenserie (nvph 413/21).

Door feiten van ‘daar-en-toen’ meer aansprekend in het ‘hier-en-nu’ (o.a. van de filatelie) te brengen, wordt de ‘hartslag-van-het-verleden’ tastbaar tot leven gewekt.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
HistorischNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

  Reacties (5) Schrijf een reactie

  Schrijf een reactie

  (registratie is niet nodig)