Geven en nemen. Voorkomen is beter dan genezen! Een rollenspel? - Postzegelblog

Geven en nemen. Voorkomen is beter dan genezen! Een rollenspel?

14

1169.jpgAlgemene rekenkamer

Informatie (a) over de aanmaak van postzegels in coproductie met bij de postzegeluitgifte betrokken partijen in een bijdrage van Peter Sorber, TNT Post-manager Marketing & Verzamelmarkt, op postzegelblog.nl (6 februari, 17.27 uur) en een vraag (b) van Peter Wit op postzegelblog.nl  (28 januari, 14.27 uur) zijn de aanleidingen van onderstaande bijdrage.

De ‘driedelige kop’ van deze bijdrage heeft betrekking op verschillende deelhoofdstukken, die al naar gelang het onderwerp in letterlijke en/of figuurlijke zin opgevat kúnnen worden.

heineken.jpg2192.jpg (a) TNT Post vraagt aan bedrijven betrokken bij een coproductie van postzegels (als Douwe Egberts, Atos Origin, Kinderzegels, Goede Doelenzegels en Heinekenzegel) een vrijwillige bijdrage of voor productiekosten, of voor promotiekosten. Een bedrijf mag weigeren gehoor te geven aan dit verzoek.
ard-schenk-cmyk-v3.jpg(b) “Hoe kom ik aan de oplagen van de postzegels van Nederland? Tot 1997-1998 staan de verkochte zegels nog in de nvph-catalogus. Maar waarom niet de oplagen (gedrukte exemplaren) vermeld? “

Antwoorden
 (a)  Het geven in coproductie van de zegelaanmaak van wél of géén (vrijwillige) bijdrage is bij bijslagzegels en bijzondere zegels niet gelijk. Aanvragers van bijslagzegels móéten op wettelijke [zij het achterhaalde] gronden (zie verder bij rapportering, eerst 5 en dan 4) en die van bijzondere zegels mógen (zie postzegelblog.nl van 28 januari, 14.27 uur) voor productie- of promotiekosten een (vrijwillige) bijdrage leveren!
(b)   De verkoopcijfers van postzegels kwamen tot en met 31 december 1997 in de Speciale Catalogus van de NVPH terecht. Na die datum is dat definitief beëindigd. In historisch perspectief gezien, heeft PTT Post na ‘ontvangst’ van inzichtelijke informatie destijds gedacht: “Voorkomen is beter dan genezen!” (Zie verder bij causaal verband 1 en 2). Aan het einde van deze bijdrage staan nog de oplage-/verkoopcijfers van 2006.

School-leerproject begin negentiger jaren
• Begin negentiger jaren organiseerde een lagere school (basisschool) in een rijkelijk met intellect begiftigde 6e klas een school-leerproject, waarin sociaal-maatschappelijke aspecten van de ‘Kinderpostzegels’ onderzocht en bestudeerd werden. In het leerproject kwam een groot aantal leerdoelen aan de orde.
• De postzegel stond bij de leerlingen toen nog volop in het middelpunt van de belangstelling:
(1)  Een redelijk aantal leerlingen verzamelde postzegels,
(2)  De klas deed voor de tweede keer mee aan kinderzegel-voorverkoopactie ‘Voor het kind, door het kind’.

1167.jpg1169.jpg

Rapportering
In de verschillende klassegesprekken (tenslotte afgesloten met een eind-klassegesprek in combinatie met een groep ouders) rolden er buiten diverse leeraspecten verschillende visies, standpunten, bedenkingen en vragen over de Kinderzegel en de kinderzegelactie over de tafel, zoals:
(1) Bedragen voortkomend uit de verkoop van kinderzegels door de schoolkinderen overtreffen in sterke mate die van de plaatselijke comité’s (inmiddels opgeheven) en de postkantoren. M.a.w. beëindiging van de scholenacties betekent een inkomstenachteruitgang van ettelijke miljoenen euro’s (70 – 80 procent) voor SKN.
(2) Van kinderpostzegels die niet voor frankering worden gebruikt (zegels die in postzegelverzamelingen terecht komen, of in de bekende la blijven liggen) voert PTT Post geen vervoersdiensten uit. M.a.w. een groot deel van de frankeergelden van de kinderzegels vloeit rechtstreeks als inkomsten in de kas van het postbedrijf.

1615.jpg

(3) De Kinderpostzegels ondervinden van de Decemberpostzegels zware concurrentie. M.a.w. de gekochte kinderpostzegels worden voor een minder groot deel dan voorheen voor frankering van poststukken gebruikt. De zegeltjes komen in de wel bekende la terecht en blijven daar liggen, omdat men toch liever de goedkopere kortingszegels gebruikt. Op deze manier helpt TPG Post/TNT Post het gebruik langzamerhand om zeep. (zie hierbij slotconclusie, punt 2. Krijgt de uitspraak anno 2007 toch weer actualiteitswaarde?*)
(4) Is het ethisch wel verantwoord dat de ontwerp- en drukkosten van de Kinderzegels door SKN betaald moeten worden? M.a.w. de ‘bijslag-inkomsten’ van SKN worden verminderd met de aanmaakkosten van de Kinderzegels. De ‘gratis-inkomsten’ voortkomend uit het ‘niet-gebruiken-van-kinderzegels’ zou voor PTT Post wel eens veel meer geld kunnen opbrengen dan voor SKN. M.a.w. PTT Post ontvangt van de kinderzegelactie over de ruggen van scholieren heen meer geld dan de postzegelaanvragende SKN. Zou het dan niet veel eerlijker zijn als TNT Post de productiekosten voor haar rekening nam?

1420.jpg

(5) De Koninklijke Besluiten genomen in 1924 (Kinderzegels), 1927 (Rode Kruiszegels) en 1935 (Zomerzegels) die de onkostenvergoedingen van de postzegelaanvragende partijen wettelijk regelden, zijn met de privatisering/verzelfstandiging van PTT Post op 1 januari 1989 vervallen. Stroef lopende besprekingen tussen PTT Post en de drie aanvragers over een meer passende onkostenregeling zijn na verloop van tijd geschorst en nooit weer hervat. M.a.w. er mag op termijn nog eens een bijeenkomst tussen PTT Post en de postzegelaanvragers verwacht worden.
(6) Hoe is het gesteld met de inkomstenverdeling van de instanties die bij PTT Post de Zomerzegels en de Rode Kruiszegels aanvragen? Hetzelfde als de Kinderpostzegels!

Slotconclusie van de schoolkinderen
De schoolkinderen veranderden van gedachte door het hierboven vermelde en door actuele ontwikkelingen van dat moment:
(1) De bereidwilligheid en motivering van de klas waren duidelijk afgenomen om een volgend jaar weer daadwerkelijk aan de voorverkoopactie van de kinderzegels deel te nemen.
(2)  Wim Dik, voorzitter Raad van Bestuur van KPN, kwam met een geruchtmakende uitspraak: “De bijslagzegel (Kinderzegel, Zomerzegel en Rode Kruiszegel) heeft zijn langste tijd gehad. Het inzamelen van geld op deze manier is achterhaald!”
(3)  Privatisering van PTT Post,

Causaal verband
(1)   Enkele jaren na het school-leerproject kreeg TNT Post de eindconclusies van het schoolleerproject onder ogen. Met de constateringen in kleine kring gemaakt, was TNT Post niet ingenomen. Integendeel! .Met de verkoopcijfers uit de nvph-catalogus lagen de inkomsten van SKN en die van TNT Post (voor een deel) bij wijze van spreken op straat! Het einde van het liedje was onder het motto “Voorkomen is beter dan genezen” dat de laatste verkoopcijfers die nog werden gepubliceerd in de nvph-catalogus, die van de kinderzegels 1997 zijn.
(2) Op dit moment is er over openheid van de verkoopcijfers van postzegels bij TNT Post zoals vroeger geen transparantie meer! In de editie van 24 januari 2007 van het personeelsmagazine ‘Mail’ stond over verkoopcijfers van postzegels alleen nog het volgende dat echter weinig informatief is: “De verkoop van de Decemberzegels bleef iets achter bij 2005. De daling loopt ongeveer gelijk met de daling van het aantal poststukken. De Goede Doelenzegels bleven stabiel in de verkoop, na een flinke stijging vorig jaar.”

2210.jpg

 

 

 

Oplage- en verkoopcijfers
De oplagen van gedrukte postzegels van iedere emissie zijn te vinden in Postzegel Nieuws dat TNT Post aan de pers(medewerkers) stuurt.  De laatste jaren zijn de oplagecijfers van bijzondere postzegels niet meer hoog, waardoor de volledige oplagen altijd verkocht worden. We kunnen daarom rustig stellen dat de oplagecijfers gelijk zijn aan de verkoopcijfers.
 
De oplagecijfers van de emissies 2006 zijn:
– Mooi NL Leiden 200.000 velletjes
– Mooi NL Sittard  120.000 velletjes
– Going for Gold 400.000 velletjes
– Zpomerzegels 2006 beide velletjes 700.000 velletjes
– Mooi NL Vlieland 100.000 velletjes
– Persoonlijke Postzegel 2006 450.000 velletjes
– Mooi NL Enkhuizen 110.000 velletjes
– Mooi NL Schoonhoven 110.000 velletjes
– Keuze van Nederland 650.000 velletjes
– Rembrandt-velletje 650.000 velletjes
– Rembrandt (zelfportret met Saskia) 600.000 velletjes
– Mooi NL Deventer 140.000 velletjes
– Mooi NL Zutphen 125.000 velletjes
– Mooi NL Kampen 125.000 velletjes
– Mooi NL Zwolle 140.000 velletjes
– Weken van de Kaart 475.000 velletjes
– Bedreigde dieren 650.000 velletjes
– Kinderzegels 2006 5.500.000 velletjes
– Decemberzegels 2006 12.200.000 velletjes
– Goede Doelenzegels 2006 1.500.000 velletjes
– Tien voor Nederland  2007  3.300.000 velletjes
– Vijf voor Europa 2007  1.145.000 velletjes
– Vijf voor buiten Europa 2007  1.145.000 velletjes

*) Bij de bijslagzegel is in de laatste twee decennia duidelijk sprake van accencentverschuiving van frankeerwaarde naar bijslagwaarde. De frankeerfunctie van de bijslagzegel neemt af en het verwerven van gelden is hoofdzaak. De hoofdzaak is bijzaak en de bijzaak is hoofdzaak geworden!

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

  Reacties (14) Schrijf een reactie

  • Rein op 25 februari 2007 om 21:40

   @Bate

   Als ik naar de postzegelmapjes van de jaren 1982-1984 kijk staan daar altijd de oplagecijfers op behalve bij de toeslag-zegels. Bij de recent mapjes zie ik ze ook. Alleen niet bij alweer de toeslagzegels. Wie oplagecijfers wil weten moet de mapjes bestuderen! Wie maakt eens een overzichtslijst? En waarom doet de NVPH dat dan niet? Die zijn er toch voor ;)

   Bij de toeslag-zegels kan er kennelijk gekissebis ontstaan over wie wat afdraagt en of dat terecht is. Daar hoeven we ons hier in dit forum niet druk over te maken.

   Wat let de SKN om hun cijfers bekend te maken??? Dan weten we toch ook gelijk de oplage [=verkoop]-cijfers!!

  • Shelly op 25 februari 2007 om 22:12

   Is er ook iets bekend van de oplages van:
   – WK 2006 velletje met de verschillende voetballers van het Nederlands elftal
   – Mooi Nederland verzamelvel 1 & 2
   – 3D Monsters

  • J.H. Avis op 26 februari 2007 om 10:06

   Het is natuurlijk voor een onderdeel van een beurs-genoteerde commeriële organisatie een onoverkomelijke zaak om er bij om artikelen, voorzien van een barcode en artikelnummer ten behoeve van de voorraad- en financiële administratie, achter te komen hoeveel er verkocht zijn, laat staan hoeveel er besteld, uitgeleverd danwel gedrukt zijn. Zie bijvoorbeeld de commotie en discussie over het Rembrandt Prestigeboekje in 2006. Wat was de oplage? 25.000, 30.000 of 45.000 stuks? TNT laat zich er nog immer niet over uit. Hoeveel exemplaren er gedrukt zijn? Het zou misschien kunnen zijn vermeld op de door de drukker van de postzegels vervaardigde factu(u)ren. Met de huidige stand van automatisering is dat bij TNT natuurlijk niet mogelijk.
   Maar ach, …. misschien?

  • Charles Voetelink op 26 februari 2007 om 21:49

   Door het zicht te ontnemen op de werkelijke verkoopcijfers kan er meer intern worden gerommeld en geschoven.
   Dit blijkt wel vaker voor te komen. Het excuus dat “de inkomsten van SKN en die van TNT Post (voor een deel)daardoor bij wijze van spreken op straat liggen” roept ook hier bij mij de vraag op wie hier zijn zakken het meeste vult en welk deel er uiteindelijk bij het goede doel terecht komt. Net als bij vele andere fondsenwervingen zou de strijkstok ook wel eens heel erg kleverig kunnen zijn.

   @Rein : Hoe betrouwbaar acht je zelf de “oplagecijfers” zoals deze op de mapjes zijn vermeld ? ;)

  • Yackob op 26 februari 2007 om 22:11

   sedert de opkomst van ’t neo-conservatisme |’80 |, zijn de strijkstokken “EXTRA” kleverig geworden.
   Heden spreken wij al over “Victoriaans” denk/leef-gehalte.

  • Rein op 26 februari 2007 om 23:53

   @Charles

   Tot circa 1985 waren er twee controles: de geschiedeniskaarten en de jaaroverzichten van de post. Op de geschiedeniskaarten stonden de aantallen gedrukt, waarvan gaaf afgeleverd; op de jaaroverzichten stonden de aantallen verspreid naar de postkantoren, de presentaties naar UPU e.d, maar ook de retourzendingen van de postkantoren. Bij elkaar een goed beeld dat niet altijd in overeenstemming was met de aantallen die de PTT liet bekend worden via de NVPH of de NBFV. Na 1985 ging alles de computer in en kwam er niets meer uit….

   De aantallen op de mapjes genoemd zijn zeker waar het gaat om de semi-permanente zegels bepaald niet betrouwbaar te verwachten. Zijn oplagecijfers wel uberhaupt nog interessant? Een aantal van 225.000 blokken World Press Photo geeft slechts aan dat die zegels relatief schaarser kunnen zijn dan zomer- en zeker kinderzegels. Maar vertaalt dit zich in de huidige laat staan de toekomstige marktprijs :)

  • Gerard op 1 maart 2007 om 03:12

   Beste Bate,
   laat ik allereerst zeggen dat ik je stukjes op deze site altijd lees en zeer op prijs stel.
   Ik vind de wijze waarop je de inhoudelijke kant van de postzegelontwerpen bespreekt zeer bewonderenswaardig en het laat mij op een andere manier naar de zegels kijken. De extra kennis maakt het mogelijk de ontwerpen beter te doorgronden en daardoor de zegels in het algemeen beter te waarderen dan zonder jouw informatie.
   Het is natuurlijk ook eigenlijk heel logisch allemaal. Als je niet weet wat je moet zien, kun je het er meestal ook niet uithalen omdat de zegels vaak te klein zijn om de details goed tot hun recht te laten komen.
   Wat deze bijdrage over de charitatieve zegels betreft kan ik eigenlijk heel kort zijn. Ik heb al eens eerder op deze site geschreven dat ik vind dat (een deel van) het geld dat eigenlijk naar het goede doel zou moeten gaan in de zakken van de aandeelhouders terecht komt, en dat dit absoluut niet de bedoeling kan zijn.
   Nu weet ik wel dat het de TNT niet verweten kan worden dat de kopers de zegels niet gebruiken voor het doel waarvoor zij verkocht worden, maar wat hen wel verweten kan worden is dat zij inderdaad de productiekosten niet betalen uit hun aandeel van de winst die er behaald wordt doordat zij er geen diensten voor hoeven te verrichten.
   Weliswaar is nooit met zekerheid te zeggen hoe groot dat aandeel is, maar de winst zal in de miljoenen lopen en de productie kosten wellicht in de tienduizenden of wellicht nog enige honderdduizenden. Er blijft dus genoeg over om het bedrijfseconomisch te kunnen verantwoorden dat de TNT die kosten voor hun rekening nemen.
   Maar men zal wel denken dat de charitatieve uitgaven een lekker melkkoetje zijn. Ook weer niet helemaal onlogisch voor een commercieel bedrijf.
   Wat de oplagecijfers betreft nog het volgende. Toen in de jaren zeventig de oplagen van de diverse opstzegel uitgiften maar hoger en hoger werden heeft de gemiddelde verzamelaar zich daar helemaal niet druk over gemaakt. Echter, nu na al die jaren er steeds minder verzamelaars komen, nu merkt men dat er in het verleden zo vreselijk veel gedrukt is dat de markt met al die oude zegel overvoert wordt en zij dus geen stuiver meer waard zijn. Nu maakt men zich er dus juist wel druk over, en terecht. Het is dus wel degelijk van belang dat die cijfers bekend zijn. Ik vind dus ook dat het in het belang is van de verzamelaars om te weten wat er op de markt komt met het oog op de mogelijke waardedaling van hetgeen hij verzamelt.
   Over het meebetalen aan de productiekosten door bedrijven op vrijwillige basis kan ik kort zijn. Als je betaalt komt je naam op de zegels en heb je dus gewwon betaald om reclame terug te krijgen. Als er voor kiest om niet te betalen, komt je naam niet op de zegels en wordt er dus geen reclame voor je bedrijf gemaakt. Geheel vrijwillig kan een bedrijf deze beslissing nemen. Maar ja, hoe vrijwillig is dit eigenlijk?
   Ik blijf zeggen dat de overheid deze praktijken aan banden zou moeten leggen. De postzegel uitgiften zouden geen ander doel mogen dienen dan louter het betalen voor een vervoersdienst. Als men extra uitgiften op de markt brengt met enkel het doel om er geld aan te verdienen dan is dit verwerpelijk. We worden zolangzamerhand echt net zo’n postzegelrepubliek als waar in de jaren zeventig al zo over geklaagd werd met allerlei schadelijke uitgiften.
   Nu er meer spelers in de markt komen, die ook allemaal alle post mogen vervoeren – de protectionischtische maatregelen zijn eindelijk opgeheven – moet er ook maar eens gekeken worden of het monopolie op het uitgeven van postzegels waar de landsnaam op staat nog wel in goede handen is bij TNT Post.
   De postmarkt voor gewone brieven en kaarten wordt steeds kleiner omdat steeds meer mensen de telefoon pakken of even een emailtje sturen, maar het aantal nieuwe zegels per jaar gaat alleen maar omhoog. Dit is dus geheel paradoxaal en tegen de verwachting in.
   OVERHEID NEEM UW VERANTWOORDELIJKHEID IN DEZE!
   Wat is het toch heerlijk dat ik deze zegels allemaal niet meer nodig heb, omdat ik er mee gestopt ben om Nederland als land te verzamelen. Het neemt echter niet weg dat ik mij er toch nog druk over kan maken.

  • paul van der ven op 16 maart 2007 om 14:56

   De oplagecijfers over de jaren 2002-2006 zijn gedurende deze periode uit meerdere bronnen verzameld. Belangrijkste bronnen zijn Maandblad Filatelie, persberichten van TPG, NVPH Specialiteitencatalogus 2006-2011, en info op postzegelmapjes. Niet alle bronnen vermelden voor dezelfde emissie altijd alle gegevens, maar slechts in een enkel geval vermelden twee bronnen een verschillend getal.
   Het vooraf gepubliceerde oplagecijfer is volgens mij het aantal eenheden dat TPG in omloop wil brengen. De werkelijke oplage wordt, zo vermoed ik, beïnvloed wordt door wat er uiteindelijk door de drukkerij gaaf wordt afgeleverd aan TPG.
   De verkoopcijfers kunnen zowel lager als hoger zijn dan vermelde oplagecijfers.

   Voor vervolgoplagen zijn bijna geen cijfers bekend. Vervolgoplagen worden meestal niet aangekondigd, maar worden ontdekt: soms kort na aankomst aan het loket, soms pas ruim achteraf. Maar nieuwe oplagen zijn soms te wel te verwachten: logo PTT Post werd TPG Post; logo TPG Post werd TNT Post, of een langlopende zegel waarvan de oplage gewoonweg uitverkocht raakt en er nieuwe zegels gedrukt worden.
   Voor de eenvoud in dit overzicht gebruik ik het woord velletje voor een velletje of blok van 2 tot 20 zegels, en het woord mailer voor een verkoopeenheid van 20 tot 100 zegels. Dit is een sterke vereenvoudiging van de officiële (?) benamingen. Andere verkoopvormen in de lijst zijn postzegelboekjes, prestigeboekjes, rollen.

   Ik werk wel nauwkeurig maar niet 100% foutloos, er kunnen fouten in zitten. Aanvullingen en correcties zijn welkom.

   2002
   Bijplakzegel Nikkels 5 cent, zelfklevend – 1.500.000 velletjes
   Bijplakzegel Nikkels 12 cent, zelfklevend – 3.000.000 velletjes
   Beatrix 25 cent, logo PTTPost – Onbepaald
   idem, logo TPG Post – ? velletjes
   Beatrix 39 cent, logo PTTPost – Onbepaald
   idem, logo TPG Post – ? velletjes
   Beatrix 40 cent, logo PTTPost – Onbepaald
   Beatrix 50 cent, logo PTTPost – Onbepaald
   Beatrix 65 cent, logo PTTPost – Onbepaald
   Beatrix 78 cent, logo PTTPost – Onbepaald
   idem, logo TPG Post – ? velletjes
   Beatrix 1 euro, logo PTTPost – Onbepaald
   idem, logo TPG Post – ? velletjes
   Beatrix 3 euro, logo PTTPost – Onbepaald
   idem, logo TPG Post – ? velletjes
   Zakelijke zegel pijlen aubergine, 0,39 euro – ? rollen van 100
   tweede oplage – ? rollen van 100
   blauw met goud 0,78 euro – ? rollen van 100
   tweede oplage – ? rollen van 100
   Huwelijk Willem-Alexander en Máxima – 1.500.000 velletjes
   Baby Ooievaar Boekje van 5 (pb73) – ? postzegelboekjes
   mailer van 50, logo PTT Post – ? mailers
   mailer van 50, logo …?… Post, L-vormige fosforbalk – ? mailers
   mailer van 50, logo TPG Post – ? mailers
   mailer van 50, met actuele tarieven 2005 – ? mailers
   Huwelijk (pb74) – ? postzegelboekjes
   mailer van 50, logo PTT Post – ? mailers
   mailer van 50, logo TPG Post – ? mailers
   mailer van 50, logo …?… Post, L-vormige fosforbalk – ? mailers
   Rouwzegel Mailer van 50, logo PTT Post – ? mailers
   mailer van 50, logo TPG Post – ? mailers
   mailer van 50 met actuele tarieven 2005 – ? mailers
   Mailer van 50 rand van witte fosfor, zou derde oplage zijn – ? mailers
   Verhuiszegel Mannetje als huisje – ? velletjes
   10 om te feliciteren (pb76) – ? postzegelboekjes
   10 voor uw post Wolk boven landschap (Pb75) – ? postzegelboekjes
   mailer van 50 – ? mailers
   Eurozegel Landschap (pb77) – ? postzegelboekjes
   Tweede oplage etsing W1W1W1W2 – ? postzegelboekjes
   Eurozegel Landschap binnen Europa (pb78) – ? postzegelboekjes
   mailer van 50 – ? mailers
   Eurozegel Landschap buiten Europa (pb79) – ? postzegelboekjes
   mailer van 50 – ? mailers
   Twaalf Provicies Fryslân – 120.000 velletjes
   Twaalf Provicies Drente – 100.000 velletjes
   Twaalf Provicies Noord-Holland – 110.000 velletjes
   Twaalf Provicies Gelderland – 100.000 velletjes
   Twaalf Provicies Noord-Brabant – 100.000 velletjes
   Twaalf Provicies Groningen – 100.000 velletjes
   Twaalf Provicies Zuid-Holland – 120.000 velletjes
   Twaalf Provicies Utrecht – 100.000 velletjes
   Twaalf Provicies Limburg – 100.000 velletjes
   Twaalf Provicies Overijssel – 120.000 velletjes
   eerste oplage grotendeels vernietigd vanwege spelfout , tweede oplage
   Twaalf Provicies Zeeland – 100.000 velletjes
   Twaalf Provicies Flevoland – 100.000 velletjes
   Nederlandse provincies 12 verschillende zegels in vel – 900.000 velletjes
   Zomer-Ouderen Floriade – 1.200.000 velletjes
   Rode Kruis 2002 – ? velletjes
   Efteling (pb80) – 900.000 – postzegelboekjes
   Kunst Landschappen 1475-1970 – ? velletjes
   Europa 2002 Circus – 750.000 velletjes
   Zakelijke postzegels Van Bostelen 0,39 – onbepaald – rollen van 100
   oplage 2, 3 en 4 – ? – rollen
   Zakelijke postzegels Van Bostelen 0,78 – Onbepaald – rollen van 100
   2e oplage – ? – rollen
   150 jaar Postzegels in Ned 2002 VOC – 850.000 velletjes
   Bijplakzegel Nikkels, 2 cent velletje van 5 gegomd – 3.700.000 velletjes
   Industrieel erfgoed (vel 10) 1696-1947 – 1.500.000 velletjes
   eerste oplage: verwerkt in mapjes; tweede oplage: aan de loketten – ? –
   Kind 2002 Kind en Kleur – 6.000.000 velletjes
   Decemberzegels 2002 – 7.780.000 velletjes
   Mailer van 20 – 4.500.000 mailers
   Rol van 100 18 afbeeldingen per rol – 100.000 – rollen van 100
   Bijplakzegel Nikkels 10 cent Velletje van 5 – 1.900.000 velletjes

   (andere jaren zie andere postings)

  • paul van der ven op 16 maart 2007 om 15:53

   2003 oplagecijfers
   Voor toelichting zie mijn eerdere posting over het jaar 2002.
   Beatrix 0,55 euro – onbepaald
   Beatrix 0,70 euro – onbepaald
   Bijplakzegel Nikkels 5 cent vel van 5, gegomd – 1.900.000 velletjes
   Van Gogh Zelfportret met strohoed – 4.500.000 velletjes
   2e oplage L-fosfor – ? velletjes
   mailer van 50 – 300.000 mailers
   Van Gogh 0,59 Zonnebloemen – 2.000.000 velletjes
   2e oplage L-fosfor – ? velletjes
   mailer van 50 – 100.000 mailers
   Van Gogh 0,75 De Zaaier – 1.000.000 of 2.000.000 velletjes
   Van Gogh 10×0,39 gegomd – 1.200.000 velletjes
   Nederland en Water – 800.000 velletjes
   300 jaar Enschedé – 560.000 velletjes
   Zomer-Ouderen 2003 Bloeiend verleden – 900.000 velletjes
   Nederlandse Wad – 610.000 velletjes
   Nederlandse Wad Priority – 610.000 velletjes
   Persoonlijke zegel, blauwe achtergrond – 575.000 velletjes
   Persoonlijke zegel, witte achtergrond – 575.000 velletjes
   250 jaar Douwe Egberts – 575.000 velletjes
   Land-lucht-water – 410.000 velletjes
   Nelson Mandela 85 jaar, Children Fund – 435.000 velletjes
   Weken van de Kaart (pb81) – 800.000 boekjes
   Mooiste van Nederland – 530.000 velletjes
   BedrijfsZegel: rode brievenbus mailer van 50 – 48.000 mailers
   Postzegels verzamelen – 375.000 velletjes
   Prestigeboekje 1 Postzegels verzamelen – 25.000 prestigeboekjes
   Kind & Cultuur – 5.600.000 velletjes
   Decemberzegels, smalle onderrand – 7.600.000 velletjes
   Decemberzegels, brede onderrand – 6.000.000 mailers
   Persoonlijke Decemberzegels R ten Brink – 235.000 velletjes
   Bijplakzegel Nikkels 2 cent velletje 10 gegomd I-fosfor – ? velletjes
   Bijplakzegel Nikkels 10 cent velletje 10 gegomd I-fosfor – ? velletjes
   Konining Beatrix en haar gezin – 825.000 velletjes
   Prinses Catharina-Amalia geboren – 1e oplage 2.575.000 velletjes

   (andere jaren zie andere postings)

  • paul van der ven op 16 maart 2007 om 15:55

   2004 oplagecijfers
   Voor toelichting zie mijn eerdere posting over het jaar 2002.
   Beatrix 0,57 euro – 1e opl 200.000 velletjes
   Beatrix 0,72 euro – 1e opl 150.000 velletjes
   Oude kunst Metsu I-fosfor – 1e opl 2.000.000 velletjes
   idem, L-vormige fosforbalk – ? velletjes
   mailer van 50, I-fosfor – 100.000 mailers
   idem, L-vormige fosforbalk – ? mailers
   Oude kunst Vermeer I-fosfor – 1e opl 1.000.000 velletjes
   idem, L-vormige fosforbalk – ? velletjes
   Cour de Justice velletje 0,39 – 125.000 velletjes
   Cour de Justice velletje 0,61 – 125.000 velletjes
   KNMI – 480.000 velletjes
   Zakelijke zegel Bilak 0,39 mailer van 100 I-fosfor – 1e oplage 750.000 mailers
   idem, L-vormige fosforbalk – ? mailers
   Zakelijke zegel Bilak 0,78 mailer van 100 I-fosfor – 1e oplage 110.000 mailers
   idem, L-vormige fosforbalk – ? mailers
   Prestigeboekje 2: Koningin Beatrix en gezin, Amalia – ? prestigeboekjes
   Zomerzegels 2004 – 820.000 velletjes
   Jeugdfilatelie 50 jaar en Spyker Automobielen – 400.000 velletjes
   Prestigeboekje 3: Spykercars, Jeugdfilatelie – ? prestigeboekjes
   Uitbreiding Europese Unie – 630.000 velletjes
   Persoonlijke zegel Rafaël van der Vaart – 300.000 velletjes
   idem mailer van 50 – ? mailers
   Zakelijke zegel, Van Bostelen, Olympisch Stadion, mailer van 50 – 23.000 mailers
   idem, business sheet van 100 zegels – 15.000 business sheets
   Willem-Alexander, Máxima en Christina-Amalia – 835.000 velletjes
   Prestigeboekje 4: Willem-Alexander en gezin – ? prestigeboekjes
   Veluwe – 980.000 velletjes
   Veluwe Priority – 620.000 velletjes
   Weken van de Kaart – 760.000 velletjes
   Carel Fabritius – 775.000 velletjes
   Kind 2004, ‘Lekker gezond’ – 5.625.000 velletjes
   Decemberzegels 2004 – 12.450.000 velletjes
   Goede Doelenzegels 2004 – 1.640.000 vel velletjes
   Persoonlijke Decemberzegels, Polar Express – 300.000 vel velletjes
   Prestigeboekje 5: thema ‘Postzegeltaal’ – ? prestigeboekjes

   (andere jaren zie andere postings)

  • paul van der ven op 16 maart 2007 om 16:04

   2005 oplagecijfers
   Voor toelichting zie mijn eerdere posting over het jaar 2002.
   Beatrix 5x€0,61 – 1e oplage 230.000 velletjes
   Beatrix 5x€0,76 – 1e oplage 150.000 velletjes
   10 voor uw post – 1e oplage 5.400.000 velletjes
   2e oplage (hechtpunten 1.0mm ipv 0.8mm) – ? velletjes
   mailer 50 – 1e oplage 256.000 mailers
   5 voor Europa Prioriry – 1e oplage 2.000.000 velletjes
   2e oplage – ? velletjes
   mailer van 50 – 1e oplage 100.000 mailers
   5 voor buiten Europa Prioriry – 1e oplage 1.000.000 velletjes
   2e oplage – ? velletjes
   10 voor de liefde – 1e oplage 230.000 velletjes
   mailer van 50 – 1e oplage 100.000 mailers
   cijferzegel Nikkels 2 cent vel van 10 L-fosfor – ? velletjes
   cijferzegel Nikkels 5 cent vel van 10 L-fosfor – ? velletjes
   cijferzegel Nikkels 10 cent vel van 10 L-fosfor – ? velletjes
   Mooi Nederland – Nijmegen – 100.000 velletjes
   Mooi Nederland – Nederland – 75.000 velletjes
   Kunst in bedrijfscollecties – 960.000 velletjes
   100 jaar Natuurmonumenten Naardermeer – 1.350.000 velletjes
   100 jaar Natuurmonumenten Brunssummerheide – 650.000 velletjes
   Prestigeboekje 6 Natuurmonumenten – ? prestigeboekjes
   Ondernemerszegels 2005, mailer van 50 – 100.000 mailers
   Zomer 2005 Ot en Sien vel 1 – 700.000 velletjes
   Zomer 2005 Ot en Sien vel 2 – 700.000 velletjes
   Mooi Nederland – Rotterdam – 200.000 velletjes
   Mooi Nederland – Weesp – 100.000 velletjes
   25 jaar Koningin Beatrix – 750.000 velletjes
   Prestigeboekje 7 25 jaar koningin Beatrix – ? prestigeboekjes
   Zakelijke postzegels 2005, 0,39 euro, rol van 100, koperkleurig – 706.000 rollen
   Zakelijke postzegels 2005, 0,78 euro, rol van 100, zilverkleurig – 156.000 rollen
   Mooi Nederland – Goes – 100.000 velletjes
   Mooi Nederland – Monnickendam – 100.000 velletjes
   Mooi Nederland – Amsterdam – 200.000 velletjes
   Mooi Nederland – Bolsward – 100.000 velletjes
   Weken van de Kaart – 710.000 velletjes
   Watermanagement in China en Nederland – 285.000 velletjes
   50 jaar World Press Photo – 225.000 velletjes
   Mooi Nederland – Roermond – 100.000 velletjes
   Mooi Nederland – Papendrecht – 100.000 velletjes
   Mooi Nederland verzamelvel 1 – 650.000 velletjes
   Mooi Nederland verzamelvel 2 – 650.000 velletjes
   Prestigeboekje 8: Mooi Nederland – ? prestigeboekjes
   Treinen – 360.000 velletjes
   Kaartenset treinen 4 verschillende kaarten met 4 verschillende zegels – ? kaartensets
   Kinderpostzegels 2005 Nijntje – 5.600.000 velletjes
   Prestigeboekje 9: 50 jaar Nijntje – ? prestigeboekjes
   Kaarten- en enveloppenset Goede Doelenzegel – ? kaartensets
   Decemberzegels 2005 – 12.300.000 velletjes
   Goede DoelenZegels 2005 – 1.100.000 velletjes
   Persoonlijke Decemberzegels Harry Potter – 220.000 velletjes
   Kaartenset Harry Potter 4 verschillende kaarten met 4 verschillende zegels – ? kaartensets

   Beurszegel Sindelfingen 2005, door TPG gedrukte persoonlijke zegel met paarse rand met tekst ‘Sindelfingen Essen 2005’ of zoiets – zou oplage van 1000 vel hebben.

   (andere jaren zie andere postings)

  • paul van der ven op 16 maart 2007 om 16:20

   2006 oplagecijfers
   Voor toelichting zie mijn eerdere posting over het jaar 2002.
   De lijst van de heer Hylkema’s artikel is geïntegreerd in onderstaande lijst.
   Koningin Beatrix €0.65 logo TPG Post, © 2006 – 230.000 velletjes
   Koningin Beatrix €0.80 logo TPG Post, © 2006 – 150.000 velletjes
   10 voor Nederland – 10.000.000 velletjes
   nieuw kaftontwerp: ‘Maak gratis een kaart …’ – ? velletjes
   mailer van 50 ‘Double Dutch’ – 200.000 mailers
   5 voor Europa €0.69 – 1.000.000 velletjes
   mailer van 50 ‘11000 Tulips’ – 100.000 mailers
   5 voor buiten Europa €0.85 – 900.000 velletjes
   Mooi Nederland-Leiden – 200.000 velletjes
   Mooi Nederland-Sittard – 120.000 velletjes
   Olympische Winterspelen – 400.000 velletjes
   Prest 10: Olympische Winterspelen – ? prestigeboekjes
   Beatrix 10x€0,39 – ? velletjes
   Zomerzegels 2006 leesplankje aap-noot-mies – 700.000 velletjes
   Zomerzegels 2006 leesplankje wim-zus-jet – 700.000 velletjes
   Mooi Nederland-Vlieland – 100.000 velletjes
   Persoonlijke Postzegels 2006 Dirk Kuyt – 450.000 velletjes
   Persoonlijk Postzegel 2006: velletje Oranje voetballers WK 1 – ? velletjes
   Persoonlijk Postzegel 2006: velletje Oranje voetballers WK 2 – ? velletjes
   zegel met Oranje voetballer WK zeven later aan selectie toegevoegde voetballers – ? velletjes
   Mooi Nederland-Woudrichem – 110.000 velletjes
   Mooi Nederland-Schoonhoven – 110.000 velletjes
   Mooi Nederland-Enkhuizen – 110.000 velletjes
   Keuze van Nederland – 650.000 velletjes
   Rembrandts familie velletje van 10 – 650.000 velletjes
   400 Jaar Rembrandt zelfportret met Saskia €6.45 – 600.000 velletjes
   Prest 11: Rembrandt – 45.000 prestigeboekjes
   Mooi Nederland-Deventer – 140.000 velletjes
   Mooi Nederland-Zutphen – 125.000 velletjes
   Prest 12: Mooi Nederland – ? prestigeboekjes
   Weken van de Kaart – 475.000 velletjes
   Prest 13: Karel Appel – ? prestigeboekjes
   Mooi Nederland-Zwolle – 140.000 velletjes
   Mooi Nederland-Kampen – 125.000 velletjes
   Bedreigde dieren, 150 jaar Blijdorp – 650.000 velletjes
   Prest 14: Bedreigde dieren – 35.000 prestigeboekjes
   Mooi Nederland, verzamelvelletje 1 – ? velletjes
   Mooi Nederland, verzamelvelletje 2 – ? velletjes
   vier kaarten Hanzesteden, voorgedrukt Mooi Nederland-zegel – ? kaartensets
   TNT Post intro nieuwe naam – 270.000 velletjes
   TNT Post envelop met voorgedrukt zegel – geschat 7.500.000 enveloppen
   Kinderpostzegels 2006 – 5.500.000 velletjes
   Decemberzegels 2006 – 12.200.000 velletjes
   Goede DoelenZegels 2006 – 1.500.000 velletjes
   Beatrix: 10 x €0,44 – 2.094.000 velletjes
   Beatrix: 5 x €0,67 – 1.115.000 velletjes
   Beatrix: 5 x €0,88 – 515.000 velletjes
   10 voor Nederland – 3.330.000 velletjes
   mailer met 50 zegels €0,44 – 220.000 mailers
   5 voor Europa Priority €0,72 – 1.145.000 velletjes
   mailer met 50 zegels €0,72 – 101.000 mailers
   5 voor buiten Europa Priority €0,89 – 1.145.000 velletjes
   10 voor de liefde €0,44 – 395.000 velletjes
   mailer met 50 zegels €0,44 – 51.000 mailers
   50 Geboortezegels: mailer met 50 zegels €0,44 – 160.000 mailers
   50 Rouwzegels: mailer met 50 zegels €0,44 – 160.000 mailers
   Zakenzegels op rol met 200 zegels €0,44 – 604.500 rollen
   Zakenzegels op rol met 100 zegels € 0,88 – 209.000 rollen
   Zakenzegels op vel met 100 zegels €0,44 – 205.000 mailers
   Zakenzegels op vel met 100 zegels €0,88 – 105.000 mailer
   briefkaart 2007 – ? briefkaarten
   verhuiskaart 2007 – ? verhuiskaarten
   priorityblad 2007 – ? prioritybladen
   Nikkels, 3 cent, TNT logo, gegomd, L-fosfor – ? velletjes
   2e oplage: andere scheerperforaat – ? velletjes
   Nikkels, 5 cent, TNT logo, gegomd, L-fosfor – ? velletjes
   Nikkels, 10 cent, TNT logo, gegomd, L-fosfor – ? velletjes

   Beurszegel Postex 2006 – 1000 velletjes?
   Monsters in 3D, boek met velletje persoonlijke postzegels met 8 verschillende monsterlijke dieren – ? velletjes

   (andere jaren zie andere postings)

  • Shelly op 16 maart 2007 om 22:05

   Bedankt voor de lijsten met oplagecijfers, Paul!

  • Suzanne op 23 maart 2007 om 13:54

   weet iemand iets over die nijntje postzegels? tot wanner zijn die geldig?
   ze zijn uitgekomen op 8 sept.2005.

  Schrijf een reactie

  (registratie is niet nodig)