Cour Internationale de Justice

Cour Internationale de Justice, met cijferwaarden

11
Al sinds 1934 worden in Nederland speciale postzegels uitgegeven voor exclusief gebruik door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De laatste emissie was in 2004, met twee postzegelvelletjes van elk tien postzegels. De nieuwe emissie in 2011 met drie postzegelvelletjes van elk tien postzegels is een heruitgave van de postzegels uit 2004. Lees verder >> 

Courzegels aangepast aan cijfersysteem

5
De zegels Cour Internationale de Justice zullen begin april ook aangepast worden aan het cijfersysteem. Het betreft drie verschillende zegels die elk zullen worden uitgegeven in velletjes van tien zegels. Waarden: Nederland 1, Europa 1 en Wereld 1. De ontwerpen van de Nederlandse en Europa-waarde worden afgeleid of zijn gelijk aan de oude zegels uit 2004. Lees verder >>