Naar 'kunst&muziek' zoeken - 4/21 - Postzegelblog

Zoekresultaten van kunst&muziek

De postzegels van Faroer in 1993

0
Het jaar 1993 begon met een blokje met daarin drie verschillende postzegels. Maar er verscheen ook weer een postzegelboekje. Toch bleef het uitgifteprogramma beperkt tot vijf uitgiften en daarmee bevond de postdienst van de Faroer zich nog altijd in de gematigde zone van postzegeluitgevende landen. In totaal 13 verschillende postzegels. Vergeleken met Nederland in 1993: 33 verschillende postzegels, twee blokjes en een postzegelboekje. Daarmee bleef de Faroer een geliefd verzamelgebied, ook vanwege de meest op het eigen land gerichte afbeeldingen op de postzegels. Lees verder >> 

De vormgevingsrol van de koningin voor háár hoofdrol op een postzegel

10
In tegenstelling tot de ogen van de koningin op het portret van Henk Beeuwkes uit Oudebildtzijl laat Beatrix haar ogen (ter zake deskundig) wél vallen op postzegelafbeeldingen, waarop ze zelf een hoofdrol speelt (letterlijk én figuurlijk op te vatten). Met uitstekend onderbouwde argumenten én kennersogen weet zij postzegelontwerpen te analyseren en op hun juiste merites te beoordelen. Lees verder >> 

Oostenrijk lanceert vier motiefabonnementen

1
Oostenrijk heeft 1 januari jl. een nieuwe abonnementsvorm gelanceerd, het motiefabonnement. Was het tot nu toe, net als in andere landen, mogelijk alleen maar een klassiek jaarabonnement te nemen, nu kan men kiezen uit vier verschillende attractieve categorieën. Dat zijn: Geschiedenis (met geschiedenis, religie, maatschappij/samenleving, gebeurtenissen en jeugd); Kunst (met kunst, cultuur, architectuur, theater en literatuur); Natuur (met natuur, sport en bezienswaardigheden); Techniek (met techniek, economie, wetenschap, industrie, verkeer en geld). Lees verder >> 

125 jaar Carré

11
Het postzegelvel 125 jaar Carré besteedt aandacht aan het jubileum van het Koninklijk Theater Carré dat op 3 december 1887 zijn deuren opende. Dat gebeurde met een ‘Groote Parade Gala Openingsvoorstelling in de Hoogere Rijkunst, Paardendressuur en Gymnastiek’, onder leiding van oprichter en circusdirecteur Oscar Carré. Op het postzegelvel staan op acht van de tien postzegels de belangrijkste vormen van voorstellingen afgebeeld die kenmerkend zijn voor het brede pallet aan voorstellingen in Koninklijk Theater Carré: van circus, revues en variété tot musicals, opera, ballet en cabaret. Op de twee andere postzegels zijn illustraties te zien van het markante exterieur en interieur van het gebouw aan de Amstel. Het postzegelvel wordt uitgegeven op 10 september 2012. Lees verder >> 

200 jaar Rijksmuseum van Oudheden: de postzegels letterlijk en figuurlijk uitgelicht (deel 1)

1
Ontwerper Jaap Biemans, artdirector van Volkskrant Magazine, heeft het postzegelontwerp van 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden naar het hier en nu getrokken. Biemans: “Ik wilde wegblijven bij stoffige associaties die mensen misschien hebben als ze aan een oudheidkundig museum denken.” Lees verder >> 

Literaire tekst op postzegels

0
NVPH 2707 - 2010Voor zover ik weet zijn er van drie auteurs tot nu toe tekstpagina’s uit hun literaire werk op een postzegel terechtgekomen. Het zijn de schrijvers met de titels van hun werk: Lees verder >> 

Postzegelgraveurs: Karl Bickel

0
Karl Bickel werd geboren op 13 februari 1887, in Zürich, Zwitserland. Hij begon zijn loopbaan als lithograaf en werkte oorspronkelijk in de adverteerderswereld. Na een studie van de schilderkunst en de grafische kunst maakte hij een kunstreis naar Italië, waar hij geïnteresseerd raakte in beeldhouwen. Hij moest echter zijn reis vervroegd beëindigen vanwege een ernstige ziekte. Lees verder >> 

Collect 85: Kunst van scheepsbouw op schaal

1
thumb scheepsmodelEen nieuw postzegelvel toont tien scheepsmodellen uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam. Ze zijn prachtig in hun detaillering,maar zijn ook van historisch belang: veel replica’s zijn de enige getuigen van een lang vervlogen tijd. Lees verder >> 

Grenzeloos Nederland & Suriname

12
Over de hele wereld verspreid zijn er landen waarmee Nederland eeuwenoude historische banden heeft. Deze banden vormen het onderwerp van de serie Grenzeloos Nederland van TNT Post, waarvan in 2008 de eerste drie postzegelvellen uitkwamen. 17 augustus worden er 3 velletjes uitgegeven in deze serie waarin de band met Suriname centraal staat. Lees verder >> 

(On)begrensde emissie Grenzeloos Nederland – België

7
De jaarlijks terugkerende emissie Grenzeloos Nederland is in 2008 gestart met de Nederlandse Antillen (nvph 2579). Naderhand werd aandacht besteed aan Brazilië (2009, nvph 2658/63), Suriname (2010, nvph 2752/57), Zuid Afrika (2011, nvph 2644/49) en Indonesië (2012, nvph 2967/72). Dit jaar vraagt het buurland België de aandacht op deze ‘grenzeloze postzegels’. Lees verder >> 

Nederlandsche affiche-“kunst” bij de kinderpostzegels van 1939

3
Enkele weken geleden zijn er twee afleveringen op Postzegelblog verschenen, waarin plagiaat op postzegels aan de orde is gekomen. Wel in een randgebied van de Nederlandse filatelie is in 1940 ook een “ergerlijk staaltje van plagiaat” geleverd. De dagbladpers (Maasbode van zaterdag 27 januari 1940) informeert de lezer daar uitgebreid, gedetailleerd en in hoogdravende/tijdgebonden berichtgeving nader over. Het artikel besluit: “In het belang van deze kunstenaars leek het onze plicht dezen onvaderlandschen kidnapper te signaleren.” Lees verder >> 

Nieuwe aanpak bij tot stand komen postzegels

11
NVPH 2833Enkele weken geleden ontving ik het januarinummer van het maandblad Filatelie en zag door het plastic op het omslag geheel onderaan de opvallende tekst “Nederlandse zegels na Julius?”. Zou de naam Julius betrekking hebben op Julius Vermeulen, de visueel adviseur van PostNL, schoot door me heen, waarmee ik zo nu en dan info-contact heb? Lees verder >> 

De realisatie van de Stijl-postzegels (deel 5)

2
Vorige week ben ik op een vreemde, chaotische, voor mij nu onnavolgbare en onlogische wijze met de informatie omgesprongen, die terecht nogal wat afkeurend commentaar heeft opgeleverd. De Stijl-postzegels hebben bij mij een aantal vragen opgeroepen, die ik Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, het Haagse Gemeentemuseum en PostNL heb voorgelegd. Van het Instituut en het postbedrijf heb ik informatieve antwoorden ontvangen, die ik hieronder herhaal. Lees verder >> 

Mooi Nederland Apeldoorn

0
Het postzegelvel Mooi Nederland Apeldoorn bestaat uit een fotopanorama met stadsgezichten van Apeldoorn, de grootste gemeente op de Veluwe. Elk vel bevat vijf identieke postzegels met de waardeaanduiding 1. Het beeld op iedere postzegel is opgebouwd uit drie steeds groter wordende cirkels, met daarin respectievelijk een landkaart, woontorens en een luchtfoto. Over elke postzegel heen is een lijntekening geprojecteerd van de gevels van Paleis Het Loo. Lees verder >> 

Beetsterzwaag twee dagen een ‘Stijl-dorp’

1
Op 1 en 2 juli 2017 heeft in Beetsterzwaag tijdens de 9e editie van het Kunstweekend Beetsterzwaag in het teken van de 100-jarige kunststroming De Stijl gestaan, georganiseerd door de 'Stichting Kunst Promotie Beetsterzwaag' (SKPB). Naar aanleiding daarvan is mij gevraagd een korte inleiding te houden over de kenmerkende hoofdzaak (essentie) van de Stijlbeweging. Lees verder >> 

Veerkamps echte en on-echte postzegels

6
Deze bijdrage (met informatieve uitbreidingen) krijgt u pas vandaag onder ogen en niet (zoals gepland) vorige week zondag. Reden? Een dag voor het opsturen van de tekst naar de redactie, ontving ik uitgebreide én informatieve aanvullingen op het oorspronkelijke artikel van de ontwerper Joost Veerkamp! Lees verder >> 

In kort bestek….(XXII)

0
NieuwtjesAustralië heeft 9 oktober met twee zegels de eerste overwinning op zee tijdens de Eerste Wereldoorlog herdacht. The Battle of Cocos, zoals die vaak wordt genoemd, vond plaats op 9 november 1914, toen de lichte Australische kruiser HMA Sydney de strijd aanging met de lichte Duitse kruiser SMS Emden. De Sydney had de Emden ontdekt bij Direction Island van de Cocos (Keeling) Islands. Lees verder >> 

Uitersten in de kunst op Belgische postzegels

5
In zijn korte leven heeft Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) slechts 33 affiches gemaakt. In het Gemeentelijke Museum van Elsene zijn ze allemaal te bewonderen, en daar zijn ze bijzonder trots op, want samen met het Musée Toulouse-Lautrec in zijn geboorteplaats Albi is Elsene het enige museum ter wereld met een complete verzameling. Lees verder >> 

Uitgifte Museum Voorlinden

1
Op 17 juli 2017 verscheen een nieuw postzegelvel met Museum Voorlinden als onderwerp. Op de tien postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1 staan kunstwerken uit de collectie van dit nieuwe particuliere museum in Wassenaar. Het postzegelvel bevat een collage van beelden van het museum zelf, stockmateriaal en natuurfoto’s die gemaakt zijn door grafisch ontwerper Gerard Hadders. Op de postzegels staat waardeaanduiding 1, bedoeld voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. Lees verder >> 

IJsland: kunst op verschillende manieren

0
Vandaag in deel 5 van de Noordse emissies van A tot Z IJsland. Het land heeft 15 september vier emissies uitgebracht die voor thema-verzamelaars interessant zijn. In de voorbije jaren hebben al tal van landen aandacht besteed aan de Wetlands. IJsland volgde met een 50g/binnenland-natuurzegel (ISK 90, oplage 120.000). Verder vraagt de tweejaarlijkse IJslandse SEPAC-emissie  aandacht voor het nationale park Snaefellsnes, twee zegels (een paar) van 50g/Europa (ISK 165, totaal-oplage 250.000). Maar dat is niet alles. Er verschenen nog meer kunstzinnige zegels. Lees verder >>