Philip Levert - 3/6 - Postzegelblog

Philip Levert

Ik ben Kick Levert, ingenieur, en verzamelaar van diverse zaken waaronder postzegels. Gehuwd, twee kinderen, twee kleinkinderen. Voor de liefhebberij schrijf ik vanaf mijn vroege jeugd korte stukjes, soms artikelen over technisch zaken. Over postzegels en wat daarbij behoort schrijf ik maandelijks een stukje sinds ca 1987 (weet het niet meer zo precies) in het blad van Postzegelvereniging Haarlemmermeer, de meeste blogs die u her tegenkomt hebben daar eerder in gestaan. Heb ook wel eens over postzegels geschreven in andere bladen, daaronder Filatelie. De meeste van deze stukjes hebben de geschiedenis als achtergrond wat dat heeft nu eenmaal mijn persoonlijke interesse, en de interesse van veel lezers. Ook heb ik veel gereisd en wie verre reizen maakt, kan veel verhalen. Postzegels spaar ik sinds mijn vroege jeugd op de lagere school. Nog steeds spaar ik landen en daarnaast luchtpost. Ik hoop dat de lezers mijn blogs op prijs stellen, voor kritiek sta ik altijd open.

Artikelen van Philip Levert

Een bijzondere KNMI-brief

6
Deze oude brief is interessant vanwege afzender en bestemming. Als extra heeft dit exemplaar een frisse omslag met mooie frankering en duidelijke afstempeling. Ik kocht het stuk op ‘n Van Dieten veiling. Het is geen vouwbrief, maar eentje in een enveloppe. Lees verder >> 

La Guaira scheepspostzegels

0
In 1860 waren er in Zuid-Amerika en op veel Caribische eilanden nog geen postzegels in algemeen gebruik, laat staan verplicht gebruik. Als vanouds ging de post ongefrankeerd weg, ontvanger moest de porto betalen. De hoeveelheid post en pakjes was klein. De meeste post naar Europa werd vanaf ca 1818 verscheept via het Deense bovenwindse eiland St Thomas, een van de Virgin Islands. Lees verder >> 

Lucratief verzamelen?

14
Winst met postzegels? Bedenk wel dat er vele filatelisten zijn die hun verzameling gebruiken als studiemateriaal en tijdverdrijf en zich om de waardeontwikkeling niet bekommeren. Voor deze benijdenswaardige mensen is dit artikeltje niet geschreven. Dit gaat over poen en zegels. Lees verder >> 

Post uit het Jappenkamp 1942-45

0
Begin 1942 versloegen de Japanners de Nederlandse vloot en legers en bezetten Ned.Indië, kort na hun geslaagde aanval op de USA in Pearl Harbour. Hollanders en de meeste Indo’s – tezamen zowat 150.000 mensen – werden P.O.W.’s, prisoners of war opgesloten in kampen, mannen gescheiden van vrouwen en kinderen. Van deze mannen werden vele weggevoerd naar werkkampen in het ook door de Jap bezette Malakka (heet nu Maleisië) en Siam (heet nu Thailand). Vrouwen en kinderen bleven in Ned.Indië. De toestand in de Jappenkampen was schrijnend, de sterfte groot. Maar daar gaat het nu niet over want het is zeventig jaar geleden en de tijd heelt alle wonden. Lees verder >> 

En de boer, hij ploegde voort

5
De wereld verandert heel snel. Zo las ik net over de UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) van de Amerikanen, onbemande vliegtuigjes bestuurd vanuit een bunker bij Washington. Bewapende UAV’s vliegen boven Arabische landen en doden met slimme raketten terroristen, zelfs al lopen die heren in een drukke straat. Vroeger werd wel eens een Afghaans bruiloftsfeest getroffen maar naar men zegt zal dit niet meer gebeuren. Lees verder >> 

De eerste serie “Voor het Kind”

1
Na veel krakeel en acties achter de schermen van de politiek werd in 1924 eindelijk goedgekeurd dat er door de PTT jaarlijks een serie kinderzegels zou worden uitgebracht, naar voorbeeld van de zeer succesvolle Zwitserse ‘Pro Juventute’ zegels. Er was (weer) een KB nodig omdat deze zegels geen beeltenis van HM de Koningin zouden tonen. Lees verder >> 

Advies aan PostNL: zoek sponsoren

5
Als bekend, was vroeger alles beter. Je had de Koninklijke Post, Telegraaf en Telefoondienst  die zonder enige concurrentie zorgde voor de post, de pakjes, de telegrammen, de telefoon, de postgiro. Er waren prachtige postkantoren, het was een plezier om daar in de rij te staan.  Lees verder >> 

Kent u iemand die Andorra spaart?

3
Wel eens van Andorra gehoord? Nee? Kent u iemand die Andorra spaart? Ook niet? Geen probleem, want in dit verhaaltje staat wat Andorra is, en iemand die Andorra spaart (postfris)  is ondergetekende, dank u. Lees verder >> 

Nederlands eerste toeslagserie: Tuberculosezegels

5
De eerste toeslagserie is de serie tuberculosezegels van 1906: zegels van 1+1, 3+3 en 5+5 cent, dus een serie van drie. De 1 ct diende voor frankering van drukwerk, de 3 ct voor lokale post, en de 5 ct voor interlokale post. De toeslag minus de kosten kwamen ten bate van de Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose. Lees verder >> 

Olympiade serie 1928

1
De eerste moderne Olympiade vond plaats in 1896 in Athene. De Griekse post vierde dat toen met een serie van 12 bijzondere zegels zonder toeslag. Daarna vond de Olympiade elke vier jaar plaats tot op de huidige dag, met onderbrekingen tijdens WOI en WOII. In 1928 was Nederland aan de beurt. Ons land had zich al voor de spelen van 1920 en 1924 kandidaat gesteld maar die gingen toen naar  Antwerpen en Parijs. Lees verder >> 

Willibrord, de missionaris

0
Op school  opgelet toen de meester over Willibrord begon? Nee?  Dan moet ik het hier gaan vertellen. Opgelet: de Benedictijner monnik Willibrord (658-739) uit Engeland geldt als de apostel die de heidense Friezen tot het christendom heeft bekeerd . Wat nu Nederland is was toen een dun bevolkt moerasgebied van meren, wadden, veen, riet  en bossen. Zuidelijk van de grote rivieren woonden Franken, daar had  in Willibrords tijd het christendom al wortel geschoten.  Lees verder >> 

Bijpostkantoor Tjideng-Kamp, De RAPWI, NICA en AMA-CAB

1
We schrijven 1945 op Java. Het Japanse keizerrijk heeft in augustus gecapituleerd. Het nog door Japan bezette gebied omvat Ned.Indië, Malakka, Singapore, Thailand, Frans Indochina (Vietnam, Laos, Cambodja), Hongkong, Taiwan, Korea, delen van China. Daar bevinden zich tientallen kampen met daarin westerse burgers en militairen, uitgehongerde en vaak zieke mannen, vrouwen en kinderen. In andere Jappenkampen zitten inheemse dwangarbeiders die er nog slechter aan toe zijn. Lees verder >> 

Driehoekszegels 1936

2
In 1636 werd in de stad Utrecht de bovenbouw van de middelbare Latijnse school omgevormd tot de Universiteit van Utrecht: in het Latijn officieel Academica Trajectina. De universiteiten van Leiden, Franeker en Harderwijk waren ouder. Bij het voorbereiden van de 300-jarige herdenking in 1936 kwam de gedachte op van een herdenkingspostzegel met allegorische voorstelling, met als precedent de serie van vier zegels die in 1932 in Estland waren uitgebracht vanwege het 300-jarig bestaan van de Universiteit van Dorpat. Wonder boven wonder hadden ministers en PTT geen bezwaren. Lees verder >> 

Nooit een postzegel voor Jan Pieterszoon Coen

1
Wie heeft er niet gehoord van Jan Pieterszoon Coen, de 16e eeuwse dienaar van de VOC?  Hij was stichter van Batavia, leefde van 1587 (Hoorn) tot 1629 (Batavia),  en was twee termijnen Gouverneur Generaal, dus de hoogste gezagsdrager namens de Verenigde Oostindische Compagnie in de Oost. Lees verder >> 

Wat is een land?

4
Ik heb ooit een excentrieke filatelist gekend die iets bijzonders wou opzetten: een verzameling waarin alle landen van de wereld, vroeger en nu, met één enkele postzegel vertegenwoordigd zouden zijn. Als het land van naam veranderde dan moest dat meegenomen worden, dus er moest een zegel van bv Ceylon zijn en dan ook een van de opvolger Sri Lanka. Het lijkt er op dat zo’n verzameling makkelijk bijeen te krijgen is maar o wat valt dat tegen. Immers, wat is een land? Lees verder >> 

Piet Hein, zijn daden benne groot…

1
In de krant gelezen dat het fregat HMS Tromp, patrouille varend in de Indische Oceaan,  Somalische piraten vangt, ontwapent en vervolgens vrijlaat. Uiteraard gaan deze lieden in hun speedbootjes snel naar huis om zich te herbewapenen en hun ambacht voort te zetten.  Dweilen met de kraan open dus. Niet de schuld van de Nederlandse marinemensen, het is de politiek die het zo wil. Lees verder >> 

Franklin Delano Roosevelt

1
F.D.Roosevelt (1882 – 1945) was president van de USA van 1933 tot zijn onverwachte overlijden april 1945. Als enige US president werd hij vier maal gekozen. Als enige inderdaad, want door een grondwetswijziging in 1947 (Amendment XXII)  kan dat nu niet meer. Lees verder >> 

Uit de oude Indische doos

4
In mijn doos “Ned. Indië” vond ik een paar aardige poststukken. Ze dateren van eind 19e eeuw, de rustige tempo doeloe tijd. De eerste is er eentje van Semarang (vertrekstempel 22 juli 1881) naar Soerabaja (aankomststempel 24 juli 1881) met geschreven adressen in Chinese lettertekens, behalve dan het woord Soerabaja. Ze zijn in het zwart met een calligrafie-pen of mogelijk een ganzeveer geschreven, in mijn ogen toch bijzonder.  Lees verder >> 

Willem Ruys

1
Ruys1Kort geleden keek ik eens in verschillende doosjes en mappen die een filatelist nu eenmaal heeft. Daar komen soms mooie dingen uit. Neem nou deze poststukken en het kofferlabel. Het kofferlabel is door mijn vader gebruikt. Hij maakte een (dienst-)reis met de Willem Ruys naar Ned.Indië, vertrekdatum Rotterdam 3 februari 1950. Lees verder >> 

Banzai!

1
banzai5De 2e wereldoorlog brak 70 jaar geleden uit. En sommige lezers van deze blog hebben de oorlog meegemaakt. Ik hoor daarbij want ik heb de Jappentijd in Ned.Indië als kind mogen ervaren. En dit oorlogsverhaal hoort thuis in deze filatelistische blog want  het heeft met postzegels te maken. Lees verder >> 
Pagina 3 van de 612345...Laatste »