Naar 'tuberculose' zoeken - Postzegelblog

Zoekresultaten van tuberculose

Wereld Tuberculose Dag

1
tbc-1-ct.jpg Vandaag, 24 maart, is het Wereld Tuberculose Dag. Nog steeds is er aanleiding om de aandacht te vestigen op tbc. Nog steeds, inderdaad, want in 1906 werd in ons land al een drietal Tuberculose-zegels uitgegeven. Lees verder >> 

Nederlands eerste toeslagserie: Tuberculosezegels

5
De eerste toeslagserie is de serie tuberculosezegels van 1906: zegels van 1+1, 3+3 en 5+5 cent, dus een serie van drie. De 1 ct diende voor frankering van drukwerk, de 3 ct voor lokale post, en de 5 ct voor interlokale post. De toeslag minus de kosten kwamen ten bate van de Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose. Lees verder >> 

Vijf koninklijke echtparen mét kind(eren) op postzegels

9
In deze aflevering schenk ik met behulp van postzegels aandacht aan de koninklijke gezinnen van [1] koning Willem III, [2] koningin Wilhelmina, [3] koningin Juliana, [4] koningin Beatrix en [5] prins Willem-Alexander. De partnerkeus verandert in de loop der jaren van een gearrangeerd huwelijk ( [1] en [2] ) naar een geheel vrije huwelijkskeus ( [4] en [5] ) met daar tussen een overgangsvorm ( [3] ). De echtelijke trouw en harmonie hangt hier in sterke mate mee samen! Lees verder >> 

De uitwerking van een ‘koekoeksjong’ in het postzegelnest

2
koekoekskuiken.jpgMet bovenstaande originele aanpak krijgt de consument tóch de door het bedrijfsleven gewenste reclame onder ogen. Deze methode is al veel eerder op postzegels toegepast. Een eeuw geleden al opgestart. Oorlogen en ziektes veroorza[a]k[t]en veel leed. Hulp was bitter noodzakelijk. Voor de financiële middelen werden na de nodige experimenten frankeerzegels aangewend. Opvallend hierbij is dat de ‘medemenselijke bagage’ bijna het gehele postzegeloppervlak inneemt en dat de frankeerwaarde-aanduiding en landsnaam een marginale plaats is toebedeeld. Bij één zegeltype is de frankeerwaarde en landsnaam zelfs geheel verdwenen. Lees verder >> 

Postex 2014

0
Over twee maanden gaat Postex weer van start. Ook dit jaar het grootste filatelistische evenement van Nederland. Naast de gebruikelijke stands van Post NL, NVPH-handelaren en overige postzegelhandelaren (op de bovenring) zal de KNBF aanwezig zijn met een grote stand om het werk van de Bond onder de aandacht te brengen. Deze keer veel aandacht voor de filatelistische aspecten van de 1ste Wereldoorlog, Cinderella’s en andere filatelistische randverschijnselen zoals luchtpoststroken, expresstroken, aantekenstroken e.d. Lees verder >> 

Franz Kafka

0
Op 26 juni 2013 werd door Tsjechië een boekje met zes zelfklevende (sticker) zegels uitgegeven ter herdenking aan Franz Kafka. Lees verder >> 

TBC Post in België

0
TBCNee, gelukkig is dit niet wat u misschien denkt. Vooral de wat ouderen onder ons herinneren zich deze drie letters als aanduiding voor die vreselijke ziekte tuberculose. Bij TBC Post gaat het om een echt postbedrijf. Een regelrechte concurrent voor BPost.TBC Post, gevestigd in Zaventem bij Brussel, is een Belgisch privé postbedrijf, sinds 26 jaar actief in België. Lees verder >> 

Moord op postzegelvel

3
De moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo vormde mede de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog. De moord vond plaats op 28 juni 1914, toen de Oostenrijkse troonopvolger samen met zijn echtgenote, Sophie Chotek, een bezoek bracht aan Sarajevo . Deze moord is te zien op een postzegelvelletje. Lees verder >> 

Ook Duitsers gedenken op 4 mei?

0
Gustav Stresemann afgebeeld op de linkse postzegel in het blokje leefde van 10 mei 1878 tot 3 oktober 1929. Hij was politicus en minister van Buitenlandse Zaken. Stresemann studeerde economie en was lid van de Rijksdag van 1907 tot 1912 en van 1914 tot 1918 voor de NLP, de Nationaal Liberale Partij Hij behoorde tot de linkervleugel van de partij die bereid was tot samenwerking met de sociaaldemocratische SPD en de links-liberale Vooruitgangspartij. Lees verder >> 

Josephine Charlotte, een Belgische prinses

1
In 1935 hadden de Belgische Koning Leopold III, die zijn vader op 23 februari 1934 was opgevolgd, en Koningin Astrid drie kinderen: Josephine Charlotte, geboren op 11 oktober 1927, Boudewijn, geboren op 7 september 1930 en Albert, geboren op 6 juni 1934. Niemand kon vermoeden dat een jaar later een verschrikkelijk ongeluk zou gebeuren. Lees verder >> 

Beroemde Belgische personen

1
Als iemand tijdens een televisieprogramma, meestal over kunst of iets dergelijks, spreekt over een ‘beroemd’ of ‘bekend’ persoon en de naam zegt me niets, dan voel ik me een beetje ongemakkelijk. Dan vraag ik me af, waarom is die persoon ‘beroemd’? Waarom heb IK nooit van haar of hem gehoord? Dat had ik ook bij de serie ‘beroemde personen’ die uitkwam op 8 juni 1957. Twee personen kwamen me wel bekend voor: Permeke en Gevaert, maar de anderen? Lees verder >> 

De overstroming van de Maas bij Luik in 1926

0
De winter van einde 1925 en begin 1926 was bijzonder slecht. Al enkele weken in december vroor het op sommige plaatsen 17 graden. Maar toen sloeg het weer om. Als gevolg van overvloedige regenval bereikten de rivieren de Rijn en de Maas ongekend hoge waterstanden. Rond de jaarwisseling kon de Maas de afvoer van water niet meer verwerken en op verschillende plaatsen werden de kaden en dijken overspoeld. Lees verder >> 

Koninginnen van België (deel 1)

1
Met een toeslag boven de frankeerwaarde werd op 8 december 1962 een serie postzegels uitgegeven ten behoeve van het Belgisch Nationaal Werk tot Bestrijding der Tuberculose. De serie bestond uit zes postzegels waarvan één tweemaal met dezelfde waarde en afbeelding. Dat maakte me nieuwsgierig. Lees verder >> 

1001 geëmancipeerde vrouwen bezitten geen talent voor onderdanigheid, afhankelijkheid en . . . volgzaamheid

7
Op 25 maart 2013 verschijnt het postzegelvel ‘1001 vrouwen’ (10 postzegels, waarvan 6 verschillend), die de Nederlandse geschiedenis heeft gekend. Deze postzegels geven een eerbetoon aan zes opmerkelijk spraakmakende vrouwen uit de 15e, 16e, 17e, 18e, 19e en 20e eeuw. Lees verder >> 

De Nobelprijs op postzegels ( 1 )

0
1De Nobelprijzen op postzegels een geliefd en, veel gekozen thema door verzamelaars. Veel postzegellandjes haken daarop in wat vooral de laatste decennia, volgens mij, tot veel ongewenste uitgiften heeft geleid. Het blijft altijd moeilijk te bepalen wat als ongewenst te rubriceren. Wie van de drie? Of alle drie? Lees verder >> 

Prinsessenzegels 1946 zijn óók kinderzegels

3
De drie prinsessenpostzegels, die in 1946 zijn uitgegeven, worden niet bij de kinderpostzegels gerekend, toch bestaat er een relationele band tussen deze beide emissies, die ik naar aanleiding van de uitgave van een 'zilveren Beatrix' eens nader voor u wil belichten. Lees verder >> 

Verhaal achter postzegel maakt indeling postzegelemissies mogelijk (I)

0
Prof. dr. B. Smalhout reikte mij met zijn artikel ‘De ontmenselijking van de samenleving’ in de Telegraaf van 27 februari 2010 (hieronder verkort weergegeven) een aantal kapstokken aan, waaraan ik graag een aantal jaarlijkse postzegelemissies met actuele feiten ophang. Bovendien verschafte het artikel mij ook achtergrondinformatie, waardoor veranderingen in het verkoopapparaat van het beursgenoteerde TNT-postbedrijf onderbouwing krijgen. Lees verder >> 

Danzig, een vrije stad tussen twee wereldoorlogen

1
danzig-kaart1Door de nederlaag in Eerste Wereldoorlog, verloor het Duitse Keizerrijk een groot deel van het grondgebied in het oostelijke deel, grenzend aan Polen. Het was het oude koninkrijk Pruisen, verdeeld in de provincies West- en Oost-Pruisen. Danzig was de hoofdstad van de provincie West-Pruisen. Volgens het Verdrag van Versailles moest Duitsland vrijwel de gehele provincie afstaan, dat onder toezicht kwam te staan van Polen. Maar toen het Verdrag op 11 augustus 1920 in werking trad, werd Danzig een vrije stad onder toezicht van de Volkenbond. Lees verder >> 

Frankrijk – Louis Braille

0
200 jaar Louis Braille Lees verder >> 

De functieverbeelding van vier Oranjevrouwen door de jaren heen

1
nvph1455.jpgBehalve Beatrix kijken de drie andere Oranjevrouwen kijken aan ons voorbij, waardoor ooglijk kontact niet mogelijk is. De drie vorstinnen terug naar het verleden. Hun rol is uitgespeeld en afgelopen. De handtekening aan de basis ‘ondersteunt’ en onderschrijft de individuele persoonlijkheid van iedere vorstin. Lees verder >> 
Pagina 1 van de 212