Weken van de Kaart-postzegels & Da's toch een kaart waard!-postzegels - Postzegelblog

Weken van de Kaart-postzegels & Da’s toch een kaart waard!-postzegels

7

logo Da's toch een kaart waard + Weken van de KaartBij de inventarisatie van de emissie ‘Weken van de Kaart’ (2003-2009) en de vervolgemissie ‘Da’s een kaart waard!’ (2010- 2013) kom ik tot de ontdekking dat PostNL (met de Stichting Wenskaart Nederland) in 2014 deze emissie niet voortzet. Reden en/of oorzaak is me onbekend, of misschien wel . . . ?
In een ietwat omvangrijkere context geef ik binnenkort aandacht aan het verdwijnen van de zomerpostzegels uit het postzegelemissie-programma in 2010.

In 2002 vinden voor het eerst de Nationale Weken van de Kaart plaats: promoten van de wenskaart. Een gezamenlijk initiatief van de wenskaartenbranche en TPG Post. De campagne blijkt een succes. In 2003 wordt de actie nog beter op de kaart gezet o.a. door de uitgifte van een postzegelboekje met 5 actiepostzegels en 5 -stickers. Bij aankoop van 3 wenskaarten en 5 actiepostzegels krijgt de koper een gratis modern adresboekje. Tijdens de actieperiode van drie weken
wordt door een notaris per week een kaart met actiepostzegel en -sticker getrokken. De winnaars (verzender en ontvanger) van de winnende kaart/envelop hebben een droomreis t.w.v. 2000 euro gekregen.

folder 2003

De betrokkenheid bij en de aandacht voor de actie van de branchecampagne in 2003 wordt bij de klant groter door de drie gratis postzegels als bij een van de 1500 deelnemende winkels drie wenskaarten (minimale waarde 5 euro) worden gekocht.

Op initiatief van de Stichting Wenskaart Nederland is de actie Nationale Weken van de Kaart ontstaan. De postzegels bezitten een actiematig karakter: Na 31 december van het desbetreffende jaar zijn de postzegels niet meer “bruikbaar voor frankering”. Dus beperkte geldigheidsduur!

Een stempelmachine kan wel lezen, maar niet begrijpend lezen! Hero Wit vermeldt op 6 september 2005 na ingewonnen informatie echter: “De postzegels zijn met een speciaal soort fosfor bewerkt, zodat de sorteermachine de postzegel kan traceren. Voor een onderschept poststuk met een niet frankeergeldige postzegel zal door de geadresseerde strafport moeten worden betaald.”

Vanaf 2010 is de wenskaartencampagne van naam veranderd in ‘Da’s toch een kaart waard!’ De actie richt zich voortaan het gehele jaar op vier belangrijke aanleidingen voor het versturen van een wenskaart: huwelijk, verjaardag, geboorte & het toewensen van beterschap. De geldigheidstermijn van de postzegel als frankeermiddel is door de campagneverandering onbepaald geworden.

logo Da's toch een kaart waard

Elf jaren aaneen gratis postzegels bij aankoop wenskaarten!

2003 Nationale weken van de kaart (nvph 2198) met het thema:

‘Van mij, voor jou’

NVPH 2198postzboekje 2003

Ontwerp: Haico Beukers & Marga Scholma
Uitgiftedatum: 1 september 2003
Postzegel-boekje-oplage: 800.000 exemplaren

Met een minimum aan aan tekst van de 4-kleurige tekstpostzegel wordt met grootteverschil in letters én kopstaande tekst getracht een maximum aan uitdrukking te bereiken. Met deze minimale vormgeving hopen beide ontwerpers het essentiële van de campagne ‘Aandacht voor elkaar’ te verbeelden en ondersteunen. Het persoonlijke zit in groter uitgevoerde woorden ‘mij’ en ‘jou’.

2004 Weken van de kaart (nvph 2284) met het thema:

‘Interactie’

NVPH 2284

Ontwerp: 178 aardige ontwerpers (van de vijf ontwerpers zijn Eric Hoogendorp & Merel Sas niet meer anoniem)
Uitgiftedatum: 1 september 2004
Postzegelvelletjesoplage: 760.000

Verbeelding van het begrip ‘interactie’ is in 2004 het uitgangspunt:kopen door lopen, kopen, schrijven, posten, ontvangen, lezen en terugschrijven. Deze actie worden op drie verschillend vormgegeven postzegels in beeld gebracht door herkenbare en in elkaar overlopende symbolen als hand, hoofd, papier en pen.

2005 Weken van de kaart (nvph 2349) met het thema:

“Schrijf en/of teken je eigen boodschap’

NVPH 2349

Ontwerp: Ariënne Boelens
Uitgiftedatum: 1 september 2005
Postzegelvelletjesoplage: 710.000

Het onbedrukte mooi-weer-wolkje (tekstballon van stripverhaal) vraagt om een zelfbedachte, persoonlijke invulling van een tekst of tekening voor de geadresseerde. De persoonlijke betrokkenheid van de postzegel wordt door interactief gebruik verhoogd.

2006 Weken van de kaart (nvph 2438) met het thema:

‘Kunst per post’

Karel Appel postzegelvel

Ontwerp: Karel Appel
Uitgiftedatum: 1 september 2006
Postzegelvelletjesoplage: 475.000

Postzegelblog-artikel ‘Postzegelvelletje Weken van de Kaart 2006’ (3 september 2006)

Het fantasiewezen (half-dier/vogel-half-mens, als het ware in elkaar geschoven) op de krijttekening van Karel Appel (1921 – 2006) komt overeen met zijn tekeningen uit de Cobra-jaren 1948-1951. Hij vond toen inspiratie in kindertekeningen met bibberige lijnen en helder kleurgebruik. Deze postzegel is het laatste voltooide werk van de schilder. Op de zegelranden staat uitgebreide achtergrondinfo over de schilder en de internationaal georiënteerde Cobra-schildersgroep.

2007 Weken van de kaart (nvph 2518) met het thema:

‘Drie inspiratiebronnen van Wolkers: zee, ruimte & licht’

vel-400p.jpg

Ontwerp: Lex Reitsma
Uitgiftedatum: 3 september 2007
Postzegelvelletjesoplage: 490.500

Postzegelblogartikel ‘Jan Wolkers tekent/schrijft voor Weken van de kaart-zegel’ (6 augustus & 3 september 2007)

Knipsel Wolkers

Beeldend kunstenaar-schrijver Jan Wolkers maakte speciaal voor het postzegelvelletje Weken van de Kaart een gedicht (geïnspireerd op ‘De geboorte van Venus’ van de Italiaanse schilder Botticelli combinatie met abstracte kunstwerken ‘Sneeuwstormen van kleur’ van hem zelf. Op de onderste postzegelrand staan hiervan vier uitsneden van reliëfstructuren. De belangrijkste kleur uit de uitsneden komen in horizontale banen als achtergrond op de postzegel terug. Ontwerper Reitsma verbindt op een ingenieuze wijze het schrijven en beeldend werk van Wolkers.

2008 Weken van de kaart (nvph 2580) met het thema:

‘Eén druppel inkt kan miljoenen aan het denken zetten’

velletje-weken-van-de-kaart-2008-400p.jpg

Ontwerp: Martin Pyper
Uitgiftedatum: 1 september 2008
Postzegelvelletjesoplage: 402.000

Postzegelblogartikel ‘Cadeau op de mat’ (10 augustus 2008)

Vallende druppels gekleurde tinten inkt en mengkleuren daarvan doen verrassende vormen ontstaan. De elkaar rakende kleuren beïnvloeden elkaar, zoals mensen elkaar over en weer ook beïnvloeden door te communiceren via gesprek, brief of kaartje: liefde vloeit uit de pen: “Één druppel inkt kan miljoenen aan het denken zetten”(Lord George Byron).

2009 Weken van de kaart (nvph 2669) met het thema:

‘Wie verras jij met een kaartje?’

wekenvandekaart-vel

Ontwerp: Hans Meiboom
Uitgiftedatum: 7 september 2009
Postzegelvelletjesoplage: 386.000

Postzegelblogartikel ‘Deel van een groter geheel’ (30 augustus 2009)

Het thema ‘Verrassing’ wordt door een transparant en feestelijk gekleurd ‘verpakkingslint-met-strik’ (uitgevoerd in de vorm van een hartje) rond een ingepakt cadeautje verbeeld.

2010 Da’s toch een kaart waard! (nvph 2713) met het thema:

‘Klavertjevier oersymbool van geluk’

vel-dat-is-toch-een-kaart-waard

Ontwerp: Karel Polder
Uitgiftedatum: 29 maart 2010
Postzegelvelletjesoplage: 410.000

Postzegelblogartikel ‘Levendig, aansprekend en gevarieerd‘ (12 & 30 maart 2010)

Het universele oersymbool voor geluk is het klavertjevier. Op iedere postzegel (en onderste velrand) zijn drie klavertjes over elkaar via het doorloper-effect afgebeeld (bezit ruimte-effect): drie groene klavertjes staan voor vier blauw-gele klavertjes.

2011 Da’s toch een kaart waard! (nvph 2815) met het thema:

‘Maak van je kaart een cadeautje’

das-toch-een-kaart-waard-vel

Ontwerp: Nicole Martens
Uitgiftedatum: 18 april 2011
Postzegelvelletjesoplage: 420.000

Postzegelblogartikel ‘Da’s toch een kaart waard!’ (11 april 2011)

Op iedere postzegel (en deels op de velranden) zijn vier gestileerde, veelkleurige bloemvormen afgebeeld (hét symbool van de lente). Op de velrand staan het motto van 2011: “Maak van je kaart een cadeautje” en kleine bloemblaadjes, die corresponderen met die van de postzegels.

2012 Da’s toch een kaart waard! (nvph 2914) met het thema:

‘Voor jou van mij’

PostNL velletje Das toch een kaart waard

Ontwerp: Marenthe Otten
Uitgiftedatum: 26 maart 2012
Postzegelvelletjesoplage: 352.000

Postzegelblogartikel ‘Postduif komt tot leven’ (24 maart 2012)

Op iedere postzegel staat een gestileerde postduif omgeven door bloemen, bloemkelken en takjes met blaadjes. Op de velrand keren deze speelse elementen terug. In een wolk (tekstballon) staat het eerste deel van het motto van 2012: “Voor jou, van mij”.

2013 Da’s toch een kaart waard! (nvph ???) met het thema:

‘Een postzegel zelf afmaken’

Da's toch een kaart waard - velletje

Ontwerp: Roosje Klap
Uitgiftedatum: 9 september 2013
Postzegelvelletjesoplage: 260.000

Postzegelblogartikel ‘Op originele wijze van de nood een deugd maken’ (8 september 2013)

Op iedere postzegel en velrand staan 38 puntjes met een reeks bijbehorende getallen. Door de puntjes met potlood of pen met elkaar te verbinden (geleide creativiteit), worden de contouren van een opvliegende vogel (een postduif?) zichtbaar. Het sturen van een kaartje is zo persoonlijk, dat zou ook voor een postzegel kunnen gelden. De vogel vliegt als het ware van de postzegel af, zoals een kaartje een reis maakt van verzender naar ontvanger. De kleuren groen en blauw verwijzen naar land en lucht.

Beëindiging jaarlijkse gratis postzegelemissie!

Na elf jaar wordt afscheid genomen van de gratis postzegelemissies, die ons nationaal postbedrijf met de Stichting Wenskaart Nederland jaarlijks uitgeven. Bij aankoop van minimaal vijf euro aan wenskaarten kreeg de koper traditioneel een velletje met drie postzegels gratis cadeau. Reden en/of oorzaak van de beëindiging van deze emissie is in het tweede deel van de postzegelemissie 2014 niet vermeld.
Tradities komen tijdens veranderingen onder druk te staan. Vasthouden aan het oude en vertrouwde kan moeilijk zijn: bijstellen en/of stoppen zijn dan gebruikelijke opties. Voor PostNL (en/of wenskaartenbranche) zou het tijdens de kredietcrisis met vele bezuinigingen financieel wel eens een te kostbare aangelegenheid worden zijn de jaarlijkse ‘postzegel-wenskaarten-actie’ te continueren. Daarmee zijn al deze elf series tot tijdgebonden postzegelemissies geworden: de gratis en succesvolle postzegeluitgaven ontleenden hun bestaansrecht aan tijden van financiële winst en voorspoed.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (2 stemmen, gemiddeld: 3,00 uit 5)
Loading...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (7) Schrijf een reactie

 • Hennepnetel op 1 september 2014 om 16:59

  Bate,

  twee zegels “1”:

  http://www.stichtingwenskaart.nl/index.php?page=campagne-2

 • Stampertje op 1 september 2014 om 19:00

  De zin “Reden en/of oorzaak is me onbekend, of misschien wel…?” verdient toch wat extra uitleg. Te duur voor PostNL? Te omslachtig? Niet meer met droge ogen vol te houden omdat de aantallen gestuurde kaarten gekelderd zijn?

 • Hennepnetel op 1 september 2014 om 19:06

  3 zegels van 44c = 2 zegels van 64 min of meer…

 • bate hylkema op 1 september 2014 om 20:53

  Stampertje:
  “Het antwoord over het beëindigen van deze emissie staat in het laatste deelhoofdstuk van het artikel.”

 • bate hylkema op 1 september 2014 om 21:04

  Stampertje: “Ik kom nu pas tot de ontdekking dat het laatste deelhoofdstuk van het artikel niet is opgenomen! Er zal aan gewerkt worden dit gedeelte op kort termijn nog op te nemen.
  Daarin staat het verlossende antwoord.”

 • bate hylkema op 1 september 2014 om 21:21

  HENNEPNETEL bedankt voor de tip.
  * Op persoonlijk initiatief blijken zeven partners de actie ‘Da’s toch een kaart waard!’ voort te zetten onder de slogan ‘De kaart op de kaart zetten’.
  * Bij een besteding van 4,95 euro aan wenskaarten krijgt men twee Persoonlijke Postzegels gratis!
  * Periode 1 t/m 14 september zolang de voorraad strekt.

 • bate hylkema op 2 september 2014 om 13:32

  STAMPERTJE en alle andere postzegelbloglezers:
  inmiddels is het afsluitende deelhoofdstuk met vermelding van de oorzaak van het verdwijnen van de emissie ‘Da’s toch een kaart waard!’ opgenomen.
  Dit gedeelte vormt de opmaat voor het artikel dat zondag 7 september op postzegelblog zal verschijnen.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)